Vad är Slow Fashion?

Slow Fashion är en medvetenhet och inställning till mode som förespråkar kvalitet framför kvantitet, både i produkt och produktion.